TÌNH CỜ GẶP LẠI NHAU

Một chiều mưa đầy, nghe bài tình cờ gặp lại nhau của ca sĩ Thái Châu, lại nhớ về người, dù cuộc gặp gỡ năm trước không phải tình cờ… … Em mà bỏ anh, anh sẽ đi tu Trời trời, gì vậy cha nội, tưởng chỉ bà Lan bã mới đi tu, ông là…